Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Leszek Kołodziej
ur. w 1952 roku w m. Koszalin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2017

Biogram

Leszek Kołodziej był pracownikiem Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Koszalinie. Od lutego 1982 r. znajdował się w zainteresowaniu koszalińskiej Służby Bezpieczeństwa, która określała go jako "aktywnego działacza NSZZ „Solidarność”". 
W ramach represji - w okresie od 5.11.1982 r. do 2.02.1983 r. - został powołany do odbycia 3 miesięcznego szkolenia wojskowego w 9 Pomorskim Pułku Pontonowym w Chełmnie nad Wisłą.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej