Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Granowska Irena

Irena Granowska

ur. w 1950 roku w m. Ziębice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 66/2018
Biogram
    Irena Granowska (z d. Kula) od  1978 r. pracowała jako  bibliotekarz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. W 1981 r. została zatrudniona w Międzyzakładowym Komitecie Robotniczym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Rzeszowie. Zajmowała się prowadzeniem biblioteki związkowej, w której gromadzono prasę związkową oraz niezależne wydawnictwa. Współtworzyła rzeszowski Klub Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność – Sprawiedliwość – Niepodległość ”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nawiązała współpracę z działaczami zdelegalizowanej „Solidarności”, uczestniczyła w akcjach pomocy rodzinom internowanych członków „Solidarności” organizowanych przez Komitet Pomocy Internowanym przy klasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie. Na podstawie doniesień tajnych współpracowników została aresztowana 31.01.1982 r. pod zarzutem drukowania i kolportowania w stanie wojennym podziemnej prasy. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z 4.03.1982 r. została skazana w trybie doraźnym na 3 lata więzienia  oraz utratę praw obywatelskich przez 2 lata. Podczas odbywania kary więzienia w zakładach karnych w Fordonie i Krzywańcu brała udział w akcjach  protestacyjno-solidarnościowych, m.in. 48-godzinnych głodówkach. Na podstawie Uchwały Rady Państwa z dn. 05.05.1983 r. została warunkowo, przedterminowo zwolniona z odbycia reszty kary. Zakład Karny w Krzywańcu opuściła 21.05.1983 r. Od stycznia 1984 r. działała w Zespole Charytatywno-Społecznym przy klasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie. Do jej obowiązków należało między innymi rejestrowanie osób zwolnionych z pracy z przyczyn politycznych. Brała czynny udział w uroczystościach organizowanych przez podziemie antykomunistyczne. Przez cały okres działalności w podziemnych strukturach była inwigilowana przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN