Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łebkowski Stanisław

Stanisław Łebkowski

ur. w 1957 roku w m. Przytuły-Las
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
 Pan Stanisław Łebkowski w grudniu 1981 roku odbywał służbę wojskową w jednostce w Gdyni. Po wprowadzeniu przez rząd stanu wojennego rozmawiał z kolegami z pododdziału na temat działalności NSZZ „Solidarność”, krytycznej sytuacji w kraju, wprowadzonej dyktatury wojskowej. Oddział WSW w Gdyni wszczął śledztwo w powyższej sprawie i postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni Pan Stanisław Łebkowski został tymczasowo aresztowany. 
Jego wypowiedzi zostały uznane za „publiczne lżenie i wyszydzanie ustroju PRL”, za co Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazał go w dniu 29 grudnia 1981 r. na karę półtora roku pozbawienia wolności. Sąd Najwyższy w Warszawie złagodził orzeczoną wobec niego karę do 6 miesięcy pozbawienia wolności. Pan Stanisław Łebkowski w Areszcie Śledczym w Gdańsku, Zakładzie Karnym w Koronowie a następnie w Potulicach przebywał od 18 grudnia 1981 roku do 18 czerwca 1982 roku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN