Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wyroślak Jadwiga

Jadwiga Wyroślak

ur. w 1946 roku w m. Pionki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2017
Biogram
Pani Jadwiga Wyroślak z d. Wojtasik była aktywną działaczką podziemnych struktur "Solidarności". W latach 1983-1989 wchodziła w skład grupy "Morwa", która była częścią składową podziemnej Tymczasowej Komisji Terenowej "Solidarność" w Pionkach. W ramach tej grupy zajmowała się drukowaniem pism opozycyjnych "Barykada" i "Iskra" oraz kolportażem wydawnictw podziemnych. Brała aktywny udział w organizowaniu sesji dotyczących historii Polski oraz w uroczystościach, które odbywały się kościele św. Barbary. Pani Jadwiga Wyroślak współpracowała również ze środowiskiem harcerskim związnym ze szczepem "Puszcza", które było rozpracowywane przez SB ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim "Harcerze". Prowadziła pracę wychowawczą z młodzieżą, a także była współorganizatorką 5 Puszczańskich Harców w Pionkach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej