Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Samlik Marianna

Marianna Ewa Samlik

ur. w 1958 roku w m. Płock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Jako studentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 1982 r. prowadziła czynną działalność w strukturach podziemnych organizacji antykomunistycznych. Należała do Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz działała w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność” w Toruniu.
27 kwietnia 1982 r. została zatrzymana na osiedlu H. Sawickiej w Toruniu podczas rozpowszechniania ulotek sygnowanych przez NSZZ „Solidarność”, wzywających do bojkotu manifestacji pierwszomajowej. 29.04.1982 r. została tymczasowo aresztowana i osadzona w Zakładzie Karnym w Grudziądzu, a następnie od 12 maja do 11 czerwca 1982 r. internowana w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku. 
12 czerwca 1982 r. wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu została skazana na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz na 2 lata pozbawienia praw publicznych. Karę odbywała od 16 czerwca 1982 r. w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie. Podczas pobytu w więzieniu w dniach 20-21 września 1982 r. podjęła głodówkę na znak protestu wobec odmowy nadania statusu więźnia politycznego. Na wniosek rektora UMK, postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z 15 grudnia 1982 r. udzielono jej przerwy w odbywaniu kary na okres 1 roku i 20 grudnia 1982 r. opuściła Zakład Karny. Rada Państwa uchwałą z 19 kwietnia 1983 r. skorzystała z prawa łaski wobec Pani Marianny Samlik, warunkowo zawieszając jej resztę odbywania kary na okres 3 lat. 
24 kwietnia 1987 r. dokonano przeszukania jej mieszkania, w wyniku którego znaleziono rękopis Jacka Kalasy pt.: „Co to jest socjalizm”, za co została zatrzymana na 48 godzin. 
W latach 1983-1987 była w była rozpracowywana przez Służbę Bezpieczeństwa, często zatrzymywana, przesłuchiwana, a w jej mieszkaniu dokonywano przeszukań. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN