Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Klimas Bogdan

Bogdan Klimas

ur. w 1943 roku w m. Petrykozy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2019
Biogram
Pracował jako elektryk w Zarządzie Portu Szczecin. Brał aktywny udział w działaniach opozycji antykomunistycznej. Po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji NSZZ „Solidarność”, cały czas wspierał Związek działając w podziemiu. 
Od 3.07.1982 r. funkcjonariusze Wydziału Śledczego Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Szczecinie interesowali się działalnością Bogdana Klimasa, którego podejrzewali o wykonywanie i kolportowanie ulotek o antysocjalistycznych i antypaństwowych treściach. Podczas rewizji jego mieszkania funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa znaleźli matryce, farby drukarskie i ulotki. Dnia 22.09.1982 r. przekazano sprawę prokuratorowi wojskowemu. Odtąd był pod stałą operacyjną kontrolą Wydziału V KWMO w Szczecinie. 
Dnia 10.12.1982 r. prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Szczecinie rozpoczął, względem tymczasowo aresztowanego Bogdana Klimasa, śledztwo. Zarzucano mu, że w okresie od lutego do grudnia 1982 r. brał udział w nielegalnej organizacji. Śledztwo zakończyło się 4.01.1983 r. skierowaniem do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie aktu oskarżenia. W dniu 17.01.1983 r. został skazany na rok pozbawienia wolności. Został osadzony w Zakładzie Karnym w Goleniowie, następnie we Wrocławiu, Strzelinie i znowu w Goleniowie. Zwolniony z Zakładu Karnego w Goleniowie 21.06.1983 r. na skutek ułaskawienia. Wniesiona przez obrońcę rewizja wyroku została dnia 21.03.1983 r. odrzucona. Dopiero wyrok z 7.01.1997 r. Sądu Najwyższego-Izba Wojskowa w Warszawie uniewinnił Bogdana Klimasa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN