Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Słowik Witold

Witold Marek Słowik

ur. w 1965 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Witold Słowik w okresie od lutego do sierpnia 1982 r. był członkiem konspiracyjnej organizacji o nazwie „Młodzieżowy Ruch Oporu”, która powstała w Katowicach pod koniec 1981 r. Organizacja skupiała młodzież szkół ponadpodstawowych, współpracowała z Konfederacją Polski Niepodległej, a jej głównym celem Ruchu był druk i kolportaż ulotek o treściach antypaństwowych. 
Pan Witold Słowik jako jej aktywny działacz zajmował się drukowaniem nielegalnych pism, ich kolportowaniem, a także rekrutacją nowych członków do „MRO”. Był współautorem Biuletynu „MROS” oraz pisma „Młody Konfederata”. 
W związku z zaangażowaniem się w nielegalną działalność został w dniu 31.08.1982 r. tymczasowo aresztowany na wniosek Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach i osadzony w Areszcie Śledczym             w Katowicach. Zebrany w toku postępowania przygotowawczego materiał dowodowy posłużył do oskarżenia Pana Witolda Słowika i postawienia go przed sądem. W dniu 08.12.1982 r. został skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę w wysokości 50 tys. złotych. Jednoczesnie sąd nakazał z dniem 08.12.1982 r. zwolnić Pana Witolda Słowika z aresztu. Po rewizji wyroku z dnia 01.04.1983 r. zmieniono orzeczoną karę na umieszczenie w zakładzie poprawczym w zawieszeniu na 3-letni okres próby oraz dozór kuratora sądowego. 
W latach 1982-1985 był kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa PRL. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej