Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kobyliński Jerzy

Jerzy Tadeusz Kobyliński

ur. w 1960 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Jerzy Tadeusz Kobyliński, będąc studentem Politechniki Gdańskiej został przewodniczącym Zarządu Uczelnianego Niezależnego Zrzeszenia Studentów, był sympatykiem Ruchu Młodej Polski, a także współautorem licznych publikacji wydawanych w ramach oficyny wydawniczej „Nowa”. Współdziałał w akcjach podejmowanych przez Komitet Obrony Więzionych za Przekonania w Gdańsku. W związku z jego działalnością związkową był osobą przewidzianą do zatrzymania i izolacji w ramach sprawy o krypt. „Gotowość”. Internowany w okresie od 13.12.1981 r. do 11.06.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku.  Inwigilowany przez Komisariat III MO w Gdańsku w związku z uczestnictwem 13.03.1983 r. w wydarzeniach w rejonie pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku, jako podejrzany o działalność "antypaństwową".
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej