Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Knap Stanisław

Stanisław Knap

ur. w 1945 roku w m. Klaśnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2017
Biogram
Pan Stanisław Knap był członkiem Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, od 13 XII 1981 r. prowadził działalność zagrożoną odpowiedzialnością karną, organizował grupę oporu działającą w Katowicach i Zagłębiu Dąbrowskim. 
Od 1986 r. był członkiem Delegatury Zagłębiowskiej w ramach RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Angażował się w kolportaż nielegalnych wydawnictw, brał udział w Mszach za Ojczyznę, rocznicowych spotkaniach „Solidarności”, obchodach oraz demonstracjach patriotycznych i niepodległościowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków