Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Owczarek Kazimierz

Kazimierz Owczarek

ur. w 1938 roku w m. Gulin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 270/2016
Biogram
Pan Kazimierz Owczarek od września 1980 r. był jednym z inspiratorów powstania NSZZ "Solidarność" przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Radomiu. Był aktywnym członkiem TKZ NSZZ "Solidarność" w tym zakładzie. Zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych. W związku z prowadzoną działalnościa został 13.12.1981 r. internowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Radomiu, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Zwolniony w dniu 12.03.1982 r. Po odzyskaniu wolności kontynuował działalność opozycyjną, m.in. utrzymywał kontakty z byłymi członkami NSZZ "Solidarność" oraz z przedstawicielami środowisk katolickich. Za podejmowanie akcji solidarnościowej ze strajkującymi hutnikami i stoczniowcami w sierpniu 1988 r. został zwolniony z pracy. Pan Kazimierz Owczarek w październiku 1988 r. wszedł w skład Międzyzakładowej Komisji Regionalnej NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN