Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Owczarek Kazimierz
Kazimierz Owczarek
ur. w 1938 roku w m. Gulin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 270/2016

Biogram

Pan Kazimierz Owczarek od września 1980 r. był jednym z inspiratorów powstania NSZZ "Solidarność" przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Radomiu. Był aktywnym członkiem TKZ NSZZ "Solidarność" w tym zakładzie. Zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych. W związku z prowadzoną działalnościa został 13.12.1981 r. internowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Radomiu, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Zwolniony w dniu 12.03.1982 r. Po odzyskaniu wolności kontynuował działalność opozycyjną, m.in. utrzymywał kontakty z byłymi członkami NSZZ "Solidarność" oraz z przedstawicielami środowisk katolickich. Za podejmowanie akcji solidarnościowej ze strajkującymi hutnikami i stoczniowcami w sierpniu 1988 r. został zwolniony z pracy. Pan Kazimierz Owczarek w październiku 1988 r. wszedł w skład Międzyzakładowej Komisji Regionalnej NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN