Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Drost Zdzisław

Zdzisław Drost

ur. w 1958 roku w m. Robaczyn k. Kościana
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 1002/2012
Biogram
Zdzisław Drost prowadził działalność w latach 1980–1989. Był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Katolickiej organizacji studenckiej „Pro Patria”, Stowarzyszenia PAX, Międzyuczelnianego Akademickiego Komitetu Obrony Więzionych oraz Prześladowanych za Przekonania.
	W latach 80-tych, będąc studentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, zaangażował się w działalność opozycyjną. Jako działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NSZ) organizował strajki studenckie i zbiórki pieniężne na rzecz osób uwięzionych, działał w katolickiej organizacji studenckiej „Pro Patria”, w Stowarzyszeniu „PAX” oraz Międzyuczelnianym Akademickim Komitecie Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania. 
	W dniu 13 grudnia 1981 r. decyzją Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Lesznie został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim, a następnie w Głogowie, gdzie przebywał do 19 lutego 1982 r. 
	Po zwolnieniu kontynuował działalność opozycyjną. Od września 1982 r. angażował się w organizowanie struktur Tymczasowego Zarządu Regionu „Solidarność” (TZR) w Lesznie. Kolportował materiały bezdebitowe w związku z czym został zatrzymany 10 grudnia 1982 r. w Gostyniu w trakcie przewożenia ulotek z Poznania do Leszna i osadzony w areszcie. Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności (w zawieszeniu na 2 lata) za sporządzanie i rozpowszechnianie Komunikatów Tymczasowego Zarządu Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” (NSZZ „S”) na terenie Leszna. 
Został zwolniony z aresztu w dniu 18 kwietnia 1983 r. 
W roku 1983 ponownie zaangażował się w działalność TZR w Lesznie oraz kolportaż wydawnictw podziemnych. Od 1985 r. działał w Regionalnej Fundacji Pomocy Represjonowanym im. ks. Jerzego Popiełuszki w Lesznie. W 1989 r. został pracownikiem Zarządu Regionu „Solidarność” (ZR „S”) w Lesznie oraz prezesem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” (KO „S”) Regionu Leszczyńskiego.
Pozostawał pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa w ramach Spraw Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimach „Ptak”, „Komunikat”, „Pomocnicy”, „Polip” oraz Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o kryptonimie „Historyk”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • • NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 4: Polska zachodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN