Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Dariusz Piotrowski

ur. w 1962 roku w m. Ziębice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 565/2019
Biogram
Pan Dariusz Piotrowski podjął pracę w KWK „Morcinek” w Kaczycach w 1986 r. Od razu przyłączył się do podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”, działających w ww. zakładzie pracy. Do jego zadań należało przede wszystkim kolportowanie nielegalnych wydawnictw. Z tego względu Pan Dariusz Piotrowski znalazł się w zainteresowaniu ówczesnej Służby Bezpieczeństwa, która w latach 1987-1989 objęła go kontrolą operacyjną. 
W dniach 17-24 VIII 1988 r. Pan Dariusz Piotrowski aktywnie uczestniczył w strajku okupacyjnym w KWK „Morcinek” w Kaczycach. Po jego pacyfikacji, Pan Dariusz Piotrowski przyłączył się do utworzonej wówczas Grupy „Morcinek”, złożonej z byłych działaczy KPN oraz NSZZ „Solidarność”, z którą udał się na KWK „Jastrzębie” w Jastrzębiu-Zdroju, celem wsparcia strajkujących górników. 
W styczniu 1989 r. Pan Dariusz Piotrowski przystąpił również do jednodniowego strajku ostrzegawczego, ogłoszonego przez Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” na KWK „Morcinek” w Kaczycach, zakończonym porozumieniem z dyrekcją kopalni.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej