Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wroński Andrzej

Andrzej Wroński

ur. w 1959 roku w m. Lubawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 511/2021
Biogram
Andrzej Wroński od dnia 13 grudnia 1981 r. do 1986 r. był zaangażowany w działalność podziemnych struktur NZS i NSZZ "Solidaność" w Toruniu. Tuż po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w zabezpieczeniu materiałów poligraficznych i bezdebitowych wydawnictw zgromadzonych przez NZS. Udzielał pomocy osobom ukrywającym się przed internowaniem. Utrzymywał kontakty z czołowymi działaczami toruńskiej opozycji demokratycznej i brał udział w organizacji sieci kolportażu wydawnictw niezależnych poprzez  dostarczenie książek drugiego obiegu i podziemnej prasy do wyznaczonych punktów dalszej dystrybucji w Toruniu i regionie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003