Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Karasek Bronisław

Bronisław Jacenty Karasek

ur. w 1947 roku w m. Radomsko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 496/2019
Biogram
Bronisław Jacenty Karasek brał udział w tworzeniu struktur NSZZ „Solidarność” w Zakładach Mebli Giętych „Fameg” w Radomsku, gdzie następnie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej i do grudnia 1983 r. był zaangażowany w działalność podziemnych struktur opozycyjnych na terenie zakładu pracy, m.in. organizując zbiórki pieniędzy na rzecz rodzin osób internowanych. W latach 1982–1989 brał czynny udział w manifestacjach ulicznych w Warszawie oraz rozpowszechnianiu okolicznościowych druków bezdebitowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków