Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rygielski Jerzy

Jerzy Rygielski

ur. w 1935 roku w m. Grudziądz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 547/2016
Biogram
Jerzy Rygielski był członkiem NSZZ „Solidarność w Zakładach Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową poprzez sporządzanie i kolportaż ulotek.
W związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa i w dniu 30 sierpnia 1982 r. został aresztowany. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 1983 r. został skazany na karę na 2,5 roku pozbawienia wolności. Karę odbywał w Zakładach Karnych w Koronowie i Potulicach.
Zwolniony z więzienia w dniu 11 lipca 1983 r. na mocy ustawy o amnestii. W latach 1982-1985 zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej