Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ściubidło  Edward

Edward Ściubidło

ur. w 1955 roku w m. Międzylesie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 302/2018
Biogram
Edward Ściubidło był pracownikiem Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, gdzie w sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku. We wrześniu 1980 r. został członkiem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach 14-15.12.1981 włączył się w strajk na terenie Stoczni. 
Od stycznia 1982 r. do 1989 r. działał aktywnie w tajnych strukturach NSZZ „Solidarność”. Uczestniczył w licznych akcjach protestacyjnych, zajmował się kolportażem prasy podziemnej i wydawnictw bezdebitowych. 
W okresie od stycznia 1982 r. do czerwca 1983 r. był członkiem Kasy Wzajemnej Pomocy w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. W ramach tej działalności zbierał składki na pomoc rodzinom internowanych i aresztowanych działaczy niepodległościowych. 
W czerwcu 1988 r. Edward Ściubidło był współinicjatorem Komitetu Założycielskiego NSZZ ”S” w Stoczni Północnej. W dniu 22.08.1988 r. został członkiem Komitetu Strajkowego utworzonego na terenie Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku i kierował trwającym tam do 01.09.1988 r. strajkiem. W związku z powyższym w dniu 05.09.1988 r. rozwiązano z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia. Po interwencji Kurii Biskupiej w Gdańsku został przywrócony do pracy dnia 20.09.1988 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków