Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Perliński Marek

Marek Zbigniew Perliński

ur. w 1955 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 134/2016
Biogram
Marek Perliński aktywnie działał w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Łódzkiego; uczestniczył w strajku studentów na UŁ w styczniu i lutym 1981 r. (wiceprzewodniczący Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej). Pracował na etacie  w dziale prasowym Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej i był członkiem redakcji pisma prezydium ZR „Komunikat”. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany; od 13.12.1981 r. do 23.07.1982 r. przebywał w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu. W 1982 r. wyemigrował do Szwecji. W latach 1982–1983 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN