Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zygmunt Stanisław Gregorczyk

ur. w 1957 roku w m. Krzyszkowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2017
Biogram
Pan Zygmunt Stanisław Gregorczyk brał czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Pan Janusz Gregorczyk, w związku z udziałem w demonstracji w dniu 26.06.1976 r. został zatrzymany i zastosowano wobec niego areszt tymczasowy. W dniu 24.08.1976 r. odbyła się rozprawa sądowa, podczas której zapadł wyrok skazujący go na karę 1,5 roku pozbawienia wolności. W wyniku wniesionej przez obrońcę rewizji, wyrok zamieniono na 18 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz dozór kuratora. Pan Zygmunt Stanisław Gregorczyk był pozbawiony wolności w okresie od 26.06.1976 r. do 27.01.1977 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN