Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Król Krzysztof

Krzysztof Jakub Król

ur. w 1963 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2015
Biogram
Od 1979 r., jako uczeń liceum, kolportował wydawnictwa bezdebitowe na terenie warszawskich szkół. Współpracował z pismem „Uczeń Polski”, wspieranym przez Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. We wrześniu 1980 r. współtworzył Uczniowski Ruch Odnowy, który w 1981 r. wszedł w skład Niezależnej Federacji Młodzieży Szkolnej. W tym czasie wydawał gazetkę „Biuletyn Informacyjny BIURO”. 
Nawiązał również współpracę z Konfederacją Polski Niepodległej. W 1982 r. został członkiem kierownictwa akcji bieżącej KPN, a w 1984 r. został wybrany do Rady Politycznej KPN. Zajmował się m.in. drukiem i kolportażem niezależnych pism tej organizacji, tj. „Droga” i „Strzelec”.
10 marca 1985 r. został aresztowany podczas spotkania działaczy KPN, a następnie sądzony wraz z innymi członkami kierownictwa tej partii. Został skazany na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Po zwolnieniu z więzienia w lutym 1986 r. kontynuował działalność opozycyjną. W 1987 r. zorganizował w swoim mieszkaniu jawne biuro KPN. Zajmował się ponadto redagowaniem „Gazety Polskiej KPN”. Był organizatorem manifestacji i innych działań opozycyjnych, w związku z czym był wielokrotnie zatrzymywany przez MO i SB, karany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń oraz inwigilowany. W lutym 1989 r. został ponownie wybrany członkiem Rady Politycznej KPN. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN