Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Bogusław Geneja
ur. w 1944 roku w m. Biała Podlaska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 458/2011

Biogram

 Był przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Nowosolskiej Fabryce Nici „Odra” oraz członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Nowosolskiej. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Zielonej Górze z 13 grudnia 1981 r. został internowany i umieszczony w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze, następnie przebywał w Zakładzie Karnym w Głogowie i Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim. Z internowania został zwolniony w dniu 8 kwietnia 1982 r. Był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa państwa.  

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN