Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łoś Zygmunt

Zygmunt Łoś

ur. w 1945 roku w m. Brzozowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Pan Zygmunt Łoś był nauczycielem w Zespole Szkół Zawodowych w Olecku. W 1980 r. został członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ ,,Solidarność”, a następnie wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej w swoim miejscu pracy. Członek Zarządu Regionu Pojezierze. W 1981 r. wybrany na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ ,,Solidarność” w Gdańsku. Z powodu działalności opozycyjnej w dniu 13.12.1981 r. internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach, gdzie przebywał do dnia 30.03.1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • ,,NSZZ Solidarność 1980-1989, Tom 5 Polska Środkowo- Wschodnia", red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010.
    • M. Zwolski, Region Pojezierze NSZZ „Solidarność”, https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14878,Region-Pojezierze-NSZZ-Solidarnosc.html?search=22159478469 [dostęp 08.06.2022]
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności