Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Noga

ur. w 1952 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2021
Biogram
Andrzej Noga został zatrzymany w dniu 12.10.1982 r. podczas walk ulicznych w Gdańsku między manifestantami protestującymi przeciwko delegalizacji NSZZ „Solidarność”, a oddziałami MO i ZOMO. Od dnia 14.10.1982 r. tymczasowo aresztowany, a od 15.10.1982 r. osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Sąd Rejonowy w Gdańsku w dniu 24.03.1983 r. uchylił areszt. Sąd Wojewódzki w Gdańsku uwzględnił zażalenie Prokuratora Rejonowego w Gdańsku na postanowienie Sądu Rejonowego w Gdańsku i nakazał przywrócić areszt. Ponownie został osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku od 10.05.1983 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku w dniu 27.07.1983 r. umorzył postępowanie na mocy ustawy o amnestii i uchylił areszt.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej