Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Reda Edward

Edward Reda

ur. w 1942 roku w m. Ostrołęka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 555/2011
Biogram
Rozpoczął działalność związkową w listopadzie 1980 r. wchodząc w skład Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Ostrołęckich Zakładach Celulozowo-Papierniczych. Następnie, po wyborach do władz związkowych, był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy OZCP. Został internowany w dniu 13 grudnia 1981 r., osadzono go w Ośrodku Odosobnienia w Iławie. Wolność odzyskał 20 stycznia 1982 r. W ramach represji zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych w latach 1982-1984.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN