Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Raduchowski-Brochwicz Wojciech

Wojciech Michał Raduchowski-Brochwicz

ur. w 1960 roku w m. Kłodzko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2015
Biogram
W okresie studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie był aktywnym członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał prowadzenia działalności opozycyjnej, ale włączył się w konspiracyjne działania studenckich organizacji Studenckiego Komitetu Obrony Demokracji, a następnie Krakowskiej Komisji Wykonawczej NZS. W latach 1982-1983 był zaangażowany był w drukowanie i kolportaż nielegalnego wydawnictwa „Mimo wszystko" oraz akcje ulotkowe. W związku z tą aktywnością Służba Bezpieczeństwa zastrzegła mu możliwość wyjazdów zagranicznych w latach 1983-1985.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów