Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chybiński Wojciech

Wojciech Kazimierz Chybiński

ur. w 1947 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 20/2014
Biogram
Wojciech Chybiński lekarz psychiatra w Szpitalu Miejskim w Iławie, był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Iławie, prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1987.
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie podporządkował się poleceniom dyrektora szpitala i usiłował ukryć dokumentację Związku. W związku z powyższym w dniu 16.12.1981 r. funkcjonariusze SB z Iławy przeprowadzili z nim rozmowę ostrzegawczą. W dniu 28.01.1982 r. został zatrzymany w związku z próbą przesłania do znajomego w Wielkiej Brytanii listu opisującego sytuację polityczną w Polsce, nastroje społeczne, itp. w przededniu wprowadzenia stanu wojennego. Został tymczasowo aresztowany i postawiony w stan oskarżenie przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Olsztynie. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy  w dniu 10.03.1982 r. sprawę umorzył na mocy przepisów o abolicji. W dniu 11.03.1982 r. opuścił areszt jednakże nadal był szykanowany i w konsekwencji zmienił miejsce pracy i zamieszkania przenosząc się do Fromborka. Nadal angażował się w działania o charakterze opozycyjnym, utrzymując kontakt z nielegalnymi strukturami NSZZ „S”. W latach 1982-1987 posiadał zastrzeżone wyjazdy zagraniczne.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN