Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sobczyk Leszek

Leszek Adam Sobczyk

ur. w 1962 roku w m. Wieluń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 143/2014
Biogram
Leszek Sobczyk, będąc uczniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Wieluniu sporządził i rozpowszechnił 18.01.1982 r. na terenie szkoły dwa plakaty krytykujące działalność Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i sojusz polsko–radziecki. 26.01.1982 r. został zatrzymany, osadzony w Areszcie Komendy Miejskiej MO w Sieradzu, a następnie w Areszcie Śledczym w Łodzi. 3.03.1982 r. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Łodzi uznał go winnym zarzucanego czynu i skazał na mocy dekretu o stanie wojennym na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, utratę praw publicznych na okres 2 lat oraz karę grzywny. Na poczet kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 26.01.1982 r. do 3.03.1982 r. W 1982 r. podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej