Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Skrobek Włodzimierz

Włodzimierz Lech Skrobek

ur. w 1956 roku w m. Chełm
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2012
Biogram
W początku lat 80. był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Usługowej Spółdzielni Pracy w Chełmie, kolporterem materiałów bezdebitowych. Z powodu swojej przynależności związkowej, poglądów politycznych oraz działalności został internowany 16 grudnia 1981 r. Był więziony w Zakładzie Karnym w Chełmie, a następnie ośrodkach we Włodawie i w Lublinie. Wolność odzyskał 29 kwietnia 1982 r. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1986 r., w ramach represji w latach 1982-1984 zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN