Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wiesław Włodzimierz Matusiak

ur. w 1951 roku w m. Wola Kiedrzyńska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2013
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „XXX-lecia PRL” w Jastrzębiu Zdroju, gdzie dwukrotnie współorganizował strajki. Najpierw w sierpniu 1980 r., a następnie po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. Jako członek komitetu strajkowego odpowiadał za zabezpieczenie kopalni. Za tę działalność 10 stycznia 1982 r. został aresztowany na podstawie postanowienia wydanego przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Gliwicach i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. W wyniku przeprowadzonego śledztwa postawiono mu zarzut, że po ogłoszeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej i w dniach od 13 do 15 grudnia 1982 r. uczestniczył, jako członek komitetu strajkowego, w organizowaniu strajku w KWK „XXX-lecia PRL”. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, po rozpoznaniu sprawy 23 lutego 1982 r., uznał go winnym zarzucanego czynu, jednakże odstąpił od wymierzenia kary i zarządził zwolnienie go z aresztu. Działalność w strukturach związkowych oraz udział w strajkach na terenie zakładu pracy były przyczyną szczególnej inwigilacji przez Służbę Bezpieczeństwa PRL. W listopadzie 1982 r. wyjechał na pobyt stały do Szwecji.
Biogram opracowano na podstawie: