Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Sławomir Onyszko

ur. w 1961 roku w m. Lubartów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 95/2021
Biogram
Student elektrotechniki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. W latach 1980-81 członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
Po wprowadzeniu stanu wojennego założyciel Studenckiej Grupy Oporu, która redagowała podziemne pismo „Krzyk”.
Przez całe lata 80. czynny w podziemnym ruchu wydawniczym w Krakowie. Zaangażowany w redagowanie i druk pism niezależnych związanych z podziemnymi strukturami NZS „Barykady”, „Przeglądu Akademickiego”, „Gwarka”, „Indeksu”, „Biuletynu Akademii Ekonomicznej”, „Legionu”, „Słowa” oraz ogólnopolskiego „Nurtu”. Ponadto będąc w strukturach Konfederacji Polski Niepodległej czynny w druku bądź redakcji „Niepodległości”, „Contry”, „Informatora”, „Opinii Krakowskiej”. Drukarz pism podziemnej „Solidarności” „Hutnika” oraz „Solidarności Hutników”, a także „Myśli Nieinternowanych”. Wydawca ulotek dla Ruchu „Wolność i Pokój”. Ponadto zaangażowany w kolportaż wydawnictw drugoobiegowych.
Uczestnik manifestacji, akcji ulotkowych i plakatowych. Od 1986 r. uczestnik spotkań Krakowskiej Rady Koordynacyjnej NZS, a następnie przedstawiciel krakowskich struktur NZS w Krajowej Komisji Koordynacyjnej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Z. Solak, J. Szarek, „Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty”, Kraków 2005
    • M. Lewandowski, M. Gawlikowski, "Gaz na ulicach. KPN w Krakowie. Stan wojenny 1981-1982", Kraków 2011
    • "Konfederacja Polski Niepodległej w Krakowie w latach 1979-1990", oprac. M. Kasprzycki, Kraków 2009
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności