Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Maria Olga Matysiak

ur. w 1957 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Od września 1981 roku do 13.12.1981 r. była zatrudniona jako sekretarka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie pracowała w Zakładzie Morfologii Zwierząt UAM. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność opozycyjną w podziemnych organizacjach, działających w ramach nielegalnych struktur „Solidarności” Regionu Wielkopolska. Maria Matysiak brała udział tworzeniu, przechowywaniu i kolportażu wydawanego przez „Ruch Wolnej Inteligencji” pisma „Solidarni”. Za swoją działalność została aresztowana oraz przedstawiono jej zarzuty uczestniczenia w zebraniach i konspiracyjnych spotkaniach członków NSZZ „Solidarność” w okresie od 13.12.1981 r. do 11.10.1982 r. oraz sporządzania, przechowywania i rozpowszechniania nielegalnego pisma „Solidarni” na terenie Poznania i okolic w okresie od lutego 1982 do lutego 1983 roku. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu od 1.03.1983 roku była tymczasowo aresztowana. Z aresztu została zwolniona 26.07.1983 roku. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z 22.08.1983 roku postępowanie karne wobec Marii Matysiak zostało umorzone.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN