Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Krystyna Jadwiga Szczyrek
ur. w 1932 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 374/2016

Biogram

Zatrudniona w Ośrodku Badawczo – Rozwojowym Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie. Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego kolporterka wydawnictw drugoobiegowych, zaangażowana z zbiórkę pieniędzy na potrzeby podziemnej działalności związkowej.
Od 1982 r. w krakowskich strukturach Konfederacji Polski Niepodległej. Czynna przy redagowaniu pisma KPN „Niepodległość”. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

M. Gawlikowski, M. Lewandowski, "Gaz na ulicach. KPN w Krakowie. Stan wojenny 1981-1982", Kraków 2011"