Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kita Grzegorz

Grzegorz Jędrzej Kita

ur. w 1963 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Grzegorz Kita był aktywnym uczestnikiem manifestacji opozycji antykomunistycznej, która odbyła się dnia 31.08.1982 r. przed kościołem katedralnym oraz na ul. Chrobrego w Gorzowie Wielkopolskim. Pomimo trwającego stanu wojennego, manifestanci zebrali się w tych miejscach, by uczcić drugą rocznicą powstania NSZZ ,,Solidarność’’.
Siły porządkowe dopuściły się brutalnej interwencji wobec demonstrantów, starając się rozgonić tłum przy użyciu pałek i armatek wodnych. W odpowiedzi na te działania uczestnicy manifestacji, w tym Grzegorz Kita, obrzucili pacyfikujących funkcjonariuszy MO kamieniami.
W dniu 03.09.1982 r. Grzegorz Kita został tymczasowo aresztowany. W dniu 13.09.1982 r. wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim został skazany na 3 lata pozbawienia wolności oraz 2 lata pozbawienia praw publicznych. Dnia 12.04.1983 r. Grzegorz Kita został warunkowo zwolniony z Zakładu Karnego w Sieradzu, a 01.09.1983 r. Sąd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim darował karę na podstawie amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej