Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wojewódka Krzysztof
Krzysztof Wojewódka
ur. w 1951 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2011

Biogram

Był uczestnikiem protestu robotniczego 25 czerwca 1976 r. w Radomiu. Został zatrzymany i pobity w trakcie tzw. „ścieżek zdrowia”. W dniu 27 czerwca 1976 r. został skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia na karę 3 miesięcy aresztu. Dnia 30 lipca 1976 r., po złożonym odwołaniu do Sądu Rejonowego w Radomiu, wyszedł na wolność. Dnia 4 sierpnia 1976 r. został skazany na karę 5 tys. zł grzywny. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej