Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Franciszek Nejman

ur. w 1934 roku w m. Jeziorki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 565/2019
Biogram
Pan Henryk Nejman był zaangażowany w działalność Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy KWK „Jastrzębie”. Dnia 3 I 1981 r. został wybrany na sekretarza związku. Był bardzo aktywny, często występował publicznie, otwarcie krytykując rząd PRL i sojusz ze Związkiem Radzieckim. 
Dnia 13 XII 1981 r. został internowany. Podczas internowania funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa bezskutecznie próbowali prowadzić z nim rozmowy. Pan Henryk Nejman nie widział możliwości nawiązania dialogu z pracownikami SB, których uważał za bezwzględnych przeciwników.
Po zwolnieniu z internowania, które nastąpiło w dniu 7 XII 1982 r. Pan Henryk Nejman nie zaprzestał prowadzenia działalności opozycyjnej. Był jednym z inicjatorów wmurowania tablicy poświęconej „Solidarności” w jednym z kościołów w Jastrzębiu-Zdroju. W mieszkaniu i na działce Pana Henryka Nejmana odbywały się spotkania byłych działaczy „Solidarności”. Przedstawiciele ówczesnej władzy prowadzili z nim tzw. rozmowy ostrzegawcze, które nie przyniosły zamierzonego przez nich rezultatu. 
Z inspiracji SB Pan Henryk Nejman został zdegradowany w miejscu pracy oraz pozbawiony premii. W jego mieszkaniu dokonywano rewizji. W celu uzyskania informacji o Panu Henryku Nejmanie wykorzystywano tajnych współpracowników. 
Działania operacyjne przeciwko Panu Henrykowi Nejmanowi były prowadzone do jesieni 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej