Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Antoni Jankowski

ur. w 1936 roku w m. Rudka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 234/2015
Biogram
W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Chełma i woj. chełmskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Zaangażowany był w zbieranie składek pieniężnych na kontynuowanie działalności oraz wydawanie podziemnych biuletynów, a także w zbiórki na pomoc rodzinom internowanych. Aktywnie uczestniczył także w kolportażu wydawnictw bezdebitowych.  Za swoją działalność w podziemnej „Solidarności” był zatrzymywany na 48 godzin do dyspozycji Wydz. Śledczego KWMO w Chełmie oraz dwukrotnie tymczasowo aresztowany. Pierwszy raz w okresie od 22.12.1982 r. do 15.04.1983 r. w związku ze sporządzeniem i kolportowaniem ulotek dot. akcji protestacyjnej w Chełmie w dniach 13-16 marca 1983 r. (uczczenie pamięci górników zamordowanych w kopalni „Wujek” poprzez rezygnację z oglądania filmów i rozrywek, wygaszenie świateł w mieszkaniach i bojkot prasy „reżimowej”) oraz posiadaniem 20 złotowego banknotu z wizerunkiem L. Wałęsy i nadrukiem uwolnić. Sąd Rejonowy w Chełmie wyrokiem z 15.04.1983 r. orzekł karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę 25 tys. grzywny, z zaliczeniem okresu tymczasowego aresztowania. Po zwolnieniu z aresztowania kontynuował dotychczasową działalność i utrzymywał kontakty z innymi działaczami, był współorganizatorem i aktywnym uczestnikiem manifestacji religijno-patriotycznych w Chełmie. Ponownie został tymczasowo aresztowany 17.04.1984 r.  i osadzony w Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotowie do 25.07.1984 r.  Aresztu tymczasowego, mimo pisemnych próśb R. Jankowskiego kierowanych m.in. do Prokuratury Generalnej, nie uchylono nawet ze względu na jego pogarszający się stan zdrowia. Po zwolnieniu z aresztu, na mocy amnestii z 21.07.1984 r., był rozpracowywany w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Zamach” , w ramach której w latach 1984-1989 kontrolowana była operacyjnie działalność reaktywowanej nielegalnej organizacji RKK NSZZ „Solidarność” Chełm – kontakty z opozycją w kraju i organizowanie kanałów przerzutu literatury bezdebitowej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej