Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rusakiewicz Marek

Marek Rusakiewicz

ur. w 1946 roku w m. Barlinek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
Marek Rusakiewicz w latach 1979–1981 był współtwórcą i przewodniczącym Związku Młodzieży Antykomunistycznej w Gorzowie Wlkp. Od 1980 r. uczestniczył w tworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, a następnie Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wlkp. Po w prowadzeniu stanu wojennego był jednym z inicjatorów utworzenia Młodzieżowego Ruchu Oporu w Gorzowie Wlkp. W tym czasie był redaktorem pisma MRO „Iskra”. 
Za swoją działalność opozycyjną został 06.11.1982 r. aresztowany i przetrzymywany do 09.12.1982 r. w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze. W dniu 09.02.1983 r. wyrokiem Sądu Garnizonowego w Zielonej Górze został skazany w trybie doraźnym na 2 lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 3 lata z zastosowaniem dozoru kuratora sądowego oraz grzywnę. 
Pomimo doznanych represji nie zaprzestał prowadzenia działalności opozycyjnej w młodzieżowym podziemiu. Współtworzył organizację w Gorzowie Wlkp. po nazwą „Ruch Młodzieży Niezależnej”. Został jej pierwszym przewodniczącym oraz redaktorem pisma RMN pt. ”Szaniec”. 
W lutym 1985 r. został ponownie aresztowany i przesłuchiwany. Był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze i w Międzyrzeczu do sierpnia 1985 r. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. został uniewinniony. Po wyjściu na wolność nadal angażował  się w działalność podziemia opozycyjnego. W latach 1986–1989 był czołowym działaczem Ruchu Wolność i Pokój i redaktorem pisma podziemnego „Bez Przemocy”. W maju 1988 r. był współorganizatorem strajku studentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był organizatorem współpracy z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „S” w na terenie Gorzowa Wlkp. w zakresie druku, kolportażu i pomocy osobom aresztowanym ze środowiska młodzieżowego. Aktywnie uczestniczył w organizowaniu emisji podziemnego Radia „S” w regionie gorzowskim, a także w akcjach ulotkowych i prestacyjnych.
Od 1982 do 1990 był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa, zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN