Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Anna Teresa Król
ur. w 1935 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019

Biogram

Anna Król była działaczką NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Chemitex” w Sochaczewie, pełniącą funkcję etatowego sekretarza Komisji Zakładowej. W 1981 r. reprezentowała Region Mazowsze na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność w podziemnych strukturach związkowych na terenie zakładu pracy i miasta Sochaczewa. W latach 1982-1986 zajmowała się kolportażem nielegalnej prasy i wydawnictw, organizowała zbiórki pieniężne na rzecz podziemia, aktywnie wspierała rodziny osób internowanych, organizowała konspiracyjne spotkania o charakterze kulturalnym takie jak koncerty i pokazy filmowe oraz uczestniczyła w corocznych manifestacjach „Solidarności” organizowanych podczas procesji święta Bożego Ciała.
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1985.
 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków