Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grabowski Ryszard

Ryszard Grabowski

ur. w 1957 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 207/2017
Biogram
Ryszard Grabowski we wrześniu 1980 r. znalazł się w gronie członków Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NZS na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie zajmował się redagowaniem niezależnego biuletynu studenckiego pn. „Reduta”. W 1981 r. został pracownikiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, gdzie zajmował stanowisko zastępcy redaktora naczelnego Biura Informacji Prasowej. Z uwagi na tę działalność Ryszard Grabowski był internowany w okresie od 13 grudnia 1981 r.  do 23 grudnia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Od 1985 r. Pan Ryszard Grabowski był wraz z Marianem Terleckim zaangażowany w działalność niezależnego Duszpasterskiego Ośrodka Dokumentacji i Rozpowszechniania Video (od 1989 r. Video Studio Gdańsk), realizującego m.in. materiały z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski oraz filmy dokumentalne o ks. Jerzym Popiełuszce i Lechu Wałęsie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej