Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Ewa Jazienicka-Golak
ur. w 1957 roku w m. Nowa Ruda
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 436/2019

Biogram

Pani Ewa Jazienicka-Golak współpracę z NSZZ „Solidarność” rozpoczęła pracując jako nauczyciel zawodu w Technikum Poligraficznym w Nowej Rudzie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmowała się kolportażem nielegalnych czasopism oraz dostarczała materiały potrzebne do ich produkcji. W roku 1985 zaangażowała się w tworzenie Klubu Inteligencji Katolickiej w  Nowej Rudzie, w ramach tej działalności organizowała Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej oraz spotkania z przedstawicielami podziemnej „Solidarności”. 
W roku 1988 została członkiem „Solidarności Polsko – Czechosłowackiej”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej