Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Skański Marek
Marek Jerzy Skański
ur. w 1950 roku w m. Chełmża
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015

Biogram

Marek Jerzy Skański w sierpniu 1980 r. był uczestnikiem strajku w Gdańskich Zakładach Rafineryjnych, przewodniczącym koła wydziałowego NSZZ „Solidarność” na Wydziale Energetycznym i Wodnym. Jako przedstawiciel strajkujących wszedł do składu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Współtworzył nowe struktury związkowe w Gdańskich Zakładach Rafineryjnych, był członkiem Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Za działalność związkową był internowany od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

„Trzynastego grudnia roku pamiętnego…”, internowani w stanie wojennym..., pod red. Igora Hałagidy, Bydgoszcz-Gdańsk 2011
K. Lisiecki, T. Panek. W. Wabik, Gdańsk w stanie wojennym 1981-1983, Gdańsk 2013

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN