Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Joanna Nitkiewicz-Powichrowska

ur. w 1962 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 143/2014
Biogram
Joanna Nitkiewicz-Powichrowska, studentka I roku Wydz. Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego uczestniczyła dnia 3 V 1982 r. w protestach antysocjalistycznych i demonstracji ulicznej o charakterze patriotycznym w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja na terenie Gdańska oraz brała udział w wydarzeniach, podczas których doszło do ostrych strać między manifestantami a uzbrojonymi oddziałami MO i ZOMO.  
Powyższe działania protestacyjne z okresu 3 maja wywołały kolejne fale represji ze strony władz, wynikiem których była izolacja demonstrujących osób.  Pani Joanna Nitkiewicz-Powichrowska została internowana decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku  8 V 1982 r. i  osadzona  w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi w okresie od 8 maja 1982 do 12 czerwca 1982. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN