Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Stanisław Serwicki
ur. w 1938 roku w m. Garbów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019

Biogram

Od 1980 r. do 1989 r. prowadził działalność w związku NSZZ „Solidarność” w Wydziale Odlewni Staliwa Zakładu Hutniczo-Przetwórczego Huty im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim. W dniach 13-14.12.1981 r. uczestniczył w strajku w Hucie. Od 1983 r. działał w podziemnych strukturach związku. Organizował zbiórki pieniężne, zajmował się wypłacaniem świadczeń statutowych i zapomóg. Kolportował prasę podziemną oraz organizował Pielgrzymki Ludzi Pracy do Częstochowy. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków