Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jarochowicz Andrzej

Andrzej Jan Jarochowicz

ur. w 1954 roku w m. Dynów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 100/2013
Biogram
Był aktywnym uczestnikiem strajku w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju, który odbył się w dniach od 27 sierpnia 1980 r. do 3 września 1980 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego przystąpił do strajku w swoim zakładzie pracy (od 13 grudnia 1981 r. do 15 grudnia 1981 r.).  W dniach od 15 sierpnia 1988 r. do 3 września 1988 r., jako członek straży strajkowej uczestniczył w strajku okupacyjnym w KWK „Manifest Lipcowy”. W latach 1980-1988 prowadził działalność opozycyjną, organizował pomoc osobom represjonowanym i ich rodzinom oraz zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków