Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kaszubowski Dariusz

Dariusz Andrzej Kaszubowski

ur. w 1962 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 596/2016
Biogram
Dariusz Kaszubowski zajmował się drukiem i kolportażem ulotek na terenie m.in. gdańskich kościołów  i Szybkiej Kolei Miejskiej informujących o działaniach „Ruchu Młodej Polski”(RMP) Z uwagi na swoją działalność opozycyjną – kolportaż ulotek sygnowanych przez RMP został objęty śledztwem prowadzonym przez KWMO  w Gdańsku, a postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 05.02.1982 r. został zatrzymany  i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Oskarżony o rozpowszechnianie informacji, ..” że osoby internowane w czasie stanu wojennego przetrzymywane są w obozach koncentracyjnych, a rządy w kraju sprawuje dyktatura wojskowa…Junta Zniszczenia Narodowego…” został skazany Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 22.04.1982 r. na karę 3 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na okres 1 roku. Orzeczoną karę odbywał od 06.05.1982 r. w Zakładzie Karnym we Włocławku, a w dniu 04.06.1982 r. został przeniesiony do Zakładu Karnego w Potulicach, z którego został zwolniony w dniu 06.05.1983 r. 
 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN