Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Zdzisław Kuraś

ur. w 1953 roku w m. Łętownia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 273/2020
Biogram
Józef Kuraś był członkiem NSZZ „Solidarność” w Hucie Stalowa Wola. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w zbieraniu pieniędzy na pomoc dla internowanych i aresztowanych. W związku z tą działalności został powołany do odbycia ćwiczeń wojskowych w Jednostce Wojskowej nr 3466 w Czerwonym Borze w okresie od 05.11.1982 r. do 03.02.1983 r.
Przebywający w obozie wojskowym w Czerwonym Borze byli nieustannie inwigilowani przez oficerów WSW i funkcjonariuszy SB. Poddawano ich przesłuchaniom, rewizjom, zmuszano do ciężkiej, najczęściej bezsensownej pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. Byli surowo karani za wszelkie przejawy oporu. Warunki zamieszkania były bardzo ciężkie i miały również charakter represyjny. Ta forma represji objęła działaczy opozycji (głównie „Solidarności”), którzy jako rezerwiści, trafili na trzymiesięczne „przeszkolenie”. Osoby te były typowane przez Wojskową Służbę Wewnętrzną w ścisłej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Celem operacji było osłabienie opozycji przed zapowiadanym na 10 listopada 1982 r. protestem przeciwko delegalizacji NSZZ „Solidarność”, którego władze się obawiały.Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN