Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Borucka Alina

Alina Borucka

ur. w 1956 roku w m. Krosno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
W latach 1976-1979 zajmowała się kolportażem wydawnictw niezależnych takich jak: „Biuletyn Informacyjny KOR”, „Robotnik”, „Spotkania”, „Opinia” i „Bratniak”. W 1978 r. wraz z innymi osobami brała udział w akcji ulotkowej w Lublinie. W latach 1980-1981 prowadziła aktywną działalność w NSZZ „Solidarność" przy Zespole Szkół Rolniczych w Zamościu. Wchodziła w skład redakcji pisma „Zamojski Biuletyn Informacyjny” wydawanego w okresie od 27 listopada 1980 r. do 11 marca 1981 r. przez MKZ w Zamościu. W 1983 r. wyemigrowała wraz z mężem do USA.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • oświadczeń świadków
 • publikacji:
  • M. Dąbrowski, NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni w latach 19809-1981, Lublin 2014
  • M. Dąbrowski, Zamojski Biuletyn Informacyjny, hasło z ES, t.2 Warszawa 2012
  • Z. Łupina, Solidarność Nauczycielska Regionu Środkowowschodniego 1980-1989, Lublin 2009
  • E. Wilkowski, Solidarność na ziemi zamojskiej w latach 1980-1989, Chełm 2009