Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kuchler Zenon

Zenon Marian Kuchler

ur. w 1936 roku w m. Łask
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2016
Biogram
Zenon Kuchler był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Pabianicach. Brał udział w wielu akcjach protestacyjnych oraz zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych. W styczniu 1982 r. zorganizował zbiórkę pieniężną na rzecz internowanych pracowników Pabianickich Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Pamotex” w Pabianicach, co stało się przyczyną jego dyscyplinarnego zwolnienia z pracy. W październiku 1982 r. został ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń w Pabianicach za udział w nielegalnym zgromadzeniu, podczas którego skandowano antykomunistyczne hasła. Od 1982 r. do 1983 r. podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa. W związku z prowadzoną działalnością w pabianickich strukturach podziemnych, w latach 1985–1989 był objęty zakazem wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN