Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Mączyński

ur. w 1942 roku w m. Huta
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 208/2017
Biogram
W dniu 30 maja 1960 r. brał udział w walkach o Dom Katolicki w Zielonej Górze, za co dzień później został zatrzymany. Początkowo - w dniach od 2 do 30 czerwca 1960 r. - zastosowano wobec niego areszt. Wyrokiem Sądu Powiatowego w Zielonej Górze z dnia 5 lipca 1960 r. skazano go na 3 lata pozbawienia wolności. Karę odbył w całości w okresie od 2.06.1960 r. do 2.06.1963 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN