Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Iwona Kondratowicz

ur. w 1965 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 280/2016
Biogram
W 1980 r. wstąpiła do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” (jako pracownik młodociany, uczennica przyzakładowej szkoły zawodowej). W czerwcu 1982 r. została członkiem działającej we Wrocławiu Solidarności Walczącej, odbyła tajne szkolenie w zakresie małej poligrafii. Pracowała jako drukarz podziemnych wydawnictw. Jednocześnie kolportowała ulotki i niezależne pisma m.in. „Z dnia na dzień”, „Biuletyn Dolnośląski”. W 1985 r. uczestniczyła w rotacyjnej głodówce w Kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów