Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sielużycki Wojciech

Wojciech Sielużycki

ur. w 1956 roku w m. Miłakowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019
Biogram
Od 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Mechanicznych im. M. Nowotki w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego był kolporterem podziemnej prasy i wydawnictw na terenie zakładu pracy. W październiku 1982 r. konspiracyjna grupa w ZM, której był członkiem, została rozbita przez Służbę Bezpieczeństwa, a on sam został zatrzymany i przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. W ramach represji od 5 listopada 1982 r. został internowany w wojskowym obozie specjalnym w Czarnem pod pretekstem ćwiczeń wojskowych rezerwistów, które nie miało jednak nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją wobec wcielonych. Został zwolniony 2 lutego 1983 r. 
W latach 1982-1984 był członkiem podziemnej zakładowej struktury „Solidarności” współpracującej z Międzyzakładowym Robotniczym Komitetem „Solidarności”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. Grzegorz Majchrzak , Warszawa 2016
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN